Актуализации

Global Lab ver 2.0


На вниманието на потребителите на програмата!!!

От Януари 2010 г. се прекратява поддръжката на този продукт!

Молим всички потребители да ни се обадят на тел. 816 82 51 за да уговорим удобен ден и час, в който да инсталираме и обучим персонала за работа с новата програма! Прехвърлянето на информацията и обучението ще са за наша сметка.!

Последна актуализация (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

История на актуализациите


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!

Вариант за дискети:
Дискета 1 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Дискета 2 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Допълнителни файлове:
МКБ 10 - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Обединяване на XML - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
GLab в мрежа - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Проверка за грешки - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
НОИ Glab - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
Proveri.exe - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)

Global Medics


АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЛ
ПРОМЕНИТЕ :
НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.12.2018г.

- Направени промени по създаване на електронни фактури
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК" и
двата нови бутона с видео клипчета!

Последна актуализация ОПЛ - (10.12.2018 - 11:49, 19.76MB)

История на актуализациите за ОПЛ


АКТУАЛИЗАЦИЯ СИМП
ПРОМЕНИТЕ :
НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ОТ 01.12.2018г.

- Направени промени по създаване на електронни фактури
- Оправени други проблеми

ВАЖНО!!!
Подробности за работата с новите промени на бутона "Помощ РЗОК" и
двата нови бутона с видео клипчета!

Последна актуализация СИМП - (10.12.2018 - 11:49, 31.7MB)

История на актуализациите за СИМП


Инструкции за инсталация:
1. Изтеглете файла.
2. Уверете се, че програмата е изключена.
3. Стартирайте изтегления файл.
4. Натиснете бутона "Install", за да започнете инсталацията!


Registratura.exe - (23.11.2018 - 09:57, 13.09MB)

- Добавено автоматично въвеждане на номер на касов бон и фискална памет - Направени подобрения и отстранени проблеми други проблеми

История на актуализациите


Grafik.exe - (08.11.2012 - 09:30, 2.64MB)
Допълнителни файлове:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - (06.02.2014 - 13:08, 0.07MB)
Молба до НАП -(07.02.2014 - 09:08, 0.01MB)
Импорт на амб. листове от XML - (16.02.2015 - 09:03, 0.96MB)
Преинсталация на Firebird - (07.02.2014 - 09:32, 6.76MB)
Ръководство за работа с програмата - (08.11.2012 - 11:03, 2.73MB)
Архиватор - (08.11.2012 - 11:03, 0.74MB)
Нов архиватор - (12.10.2018 - 09:29, 0.48MB)
FP3530COM - (08.11.2012 - 11:03, 1.32MB)
Стартиране на GMedics без иконка - (07.02.2014 - 09:22, 0.22MB)
DATA - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)
NoiGM - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
QRPrint.exe(печат на Quick Report) - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
3117Driver.exe(Driver3117) - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)
data.rar(data.rar) - (01.01.1970 - 02:00, 0MB)


Global Lab Expert

Последна актуализация - (14.12.2018 - 11:32, 13.54MB)

ПРОМЕНИТЕ :
<<< 27.08.2018 >>>

Задължителен ъпдейт!!!
Промени по проверките за нов XML формат НЗОК!

История на актуализациитеДопълнителни файлове:
NOI.exe - (06.07.2007 - 16:29, 0.42MB)

Global Dent

Последна актуализация - (13.12.2018 - 09:50, 13.11MB)

ПРОМЕНИТЕ :
<<< 11.12.2018 >>>

Отстранен е проблем при печат на амб. лист.
Не се отпечатва процедура с код 101 на амб. лист.
Моля прегледайте си разпечатаните амб. листа от последните
10-на дни и ако е необходимо ги разпечатайте наново след ъпдейта!Допълнителни файлове:
setup.exe - (12.07.2012 - 15:12, 32.23MB)

© 1998-2018 Global System Solutions Ltd.