Болнична Информационна система(БИС)
Global HIS (Глобал ХИС) - Болничен софтуер.Болнична информационна система Global HIS
е предназначена за пълното автоматизиране на
процесите по обслужване на дейностите в Болнично
лечебно заведение.

Състои се от следните модули:


Модул Регистратура.

  • Регистрация на пациенти. Издаване на клиентска карта.
  • Проверка на осигуреност.
  • Продажба на услуги и издаване на платежен документ.Фактуриране.
  • Записване в графика на лекарите от лечебното заведение.
  • Първична регистрация на документи.

Функционалност:
В този модул се прави първичната регистрация на пациента с неговите лични данни и се издава пациентска карта. Достъпна е пълната ценова листа на лечебното заведение, какато и графиците на лекарите (пълна информация за работното време). В този модул се прави продажбата на услугата, като се прави първична регистрация на документите, заплаща се съответната такса(или се прави заявка към каса).

Връзка с други модули:
Реализирана е автоматизирана връзка със следните модули: Отделение, Лаборатория, Доболнична помощ, Счетоводство, Администриране.

Модул Отделение.

Модул Лаборатория - клинична, рентген, микробиология, патоанатомия.

Модул Доболнична помощ - ДКБ, ДКЦ, МЦ. Система “Global Medics”.

Модул Аптечен склад.

Модул Склад - материали и консумативи.

Модул Хранене.

Модул Отчети.

Модул Администриране.

Модул Web интерфейс.

© 1998-2024 Global System Solutions Ltd.