Професионален софтуер за стоматолози,
Работи както с НЗОК, така и с платени
дейности и фондове.


Денталният софтуер Global Dent (Глобал Дент) е серти-
фициран от Българския зъболекарски съюз, с който беше
сключен рамков договор през май 2008 г., като от края
на 2008 до средата на 2009 г. над 1200 дентални лекари
ползват този продукт.

Global Dent е дентален софтуер № 1 в България.


Основни функционални характеристики на Global Dent:

 • Създава електронен отчет към НЗОК, на базата на въведените дейности и амбулаторни листове.
  Автоматично подготвя всички видове спецификации и фактури за отчета.
 • Дизайнът на основната форма за въвеждане "Амбулаторен лист" е прозорец, който изглежда точно както
  хартиения лист, в който лесно могат да се въведат всички дейности по НЗОК дори и от нов потребител.
 • Директна проверка в НОИ за здравно осигурителен статус без въвеждане на код или повторно на ЕГН.
 • Централна база данни - проверка в ЦБД на системата за изпълнени манупулации(по НЗОК) на пациента от други
  зъболекари работещи с програмата. Функцията ще бъде активирана след тестовия период и ще работи само за
  регионални колегии сключили договор с Глобал Систем. Това ограничение е с цел да гарантира максимална коректност
  на данните.
 • Програмата не е съсредоточена само върху НЗОК. Зъболекарите могат да автоматизират дейността си
  ползвайки екстри като план на лечение, каса, плащания, фактурник, графично изобразяване на зъбния статус.
 • Създава график за записани посещения в изключително удобен вид с възможност за търсене и записване на
  подробна информация.
 • Запазва досие на пациента с история на всички прегледи, манипулации, плащания, статус и издадени документи, независимо дали са по НЗОК или платени.
 • Улеснява работата, чрез бързо търсене във всички записи в базата данни.
 • Улеснява въвеждането чрез ползването на шаблони и предишна информация от базата.
 • Вградените проверки на входа и на изхода от програмата предпазват от грешки.
 • Генерира за секунди нужните финансови документи и отчети към НЗОК и вашите контрагенти.
 • Създава разнообразни справки, които ви помагат да управлявате лесно дейността си.
 • Съхранява и отпечатва всички първични документи: амбулаторен лист, бл.3, бл.3А, бл.4, бл.6
 • Съхранява зъбни снимки в досието на пациента.
 • Системата работи отлично през интернет, в локална мрежа и на отделен компютър.

Защо да изберете Global Dent?

 • Отзивчив екип: екипът ни от програмисти е винаги отворен за предложения за адаптиране на програмата към вашите потребности и подобряване на функционалността. Ние сме достъпни и близо до вас. Персоналът ни е мотивиран и лично ангажиран с решаването на всеки ваш проблем свързан със стоматологичната информационна система и с по-лесната ви работа и отчитане.
 • Винаги на разположение: Софтуерните ни специалисти и дилъри в цялата страна са винаги на разположение за инсталация, обучение и консултации.
 • Най-лесният за използване софтуер за стоматолози: документите за попълване изглеждат точно както хартиените, които добре познавате. Така и преходът ви към информационна система ще бъде лесен и интуитивен.
 • Навременни актуализации: на нашия сайт(www.gss.bg) винаги са на разположение последни актуализации съобразени с промените в законодателството и НРД и подобрения в продукта. Промени, които засягат ежедневната ви работа и отчетите са на разположение до 5 дни след публикуването им.
 • Богата функционалност: разнообразни допълнителни справки и номенклатури.
 • Отлична производителност и стабилност. Скоростта на работа на програмата е отлична независимо от размера на базата данни. И най-тежките справки се генерират за секунди.
 • Комуникация с външни системи и формати: Excel, XML, TXT, НОИ, НЗОК, (камери, касови апарати - в процес на разработка). Импорт на данните от други системи лицензирани от НЗОК. Импорт на пациенти, диспансерни, майчино и детско здравеопазване.
 • И всичко това на възможно най-добрата цена за страната.


График
Амбулаторен лист
Досие на пациента
Работа с цифрови
изображения
План за лечение
Справка и отчети
Позиционирайте стрелката върху изображенията за да ги видите в реален размер
© 1998-2024 Global System Solutions Ltd.